AUDIERE PUBLICĂ - PROCEDURĂ


PROCEDURA DE AUDIERE PUBLICA
- prezentare generala -

Audierea Publica este o procedura de consultare prin care orice structura de interese, de la autoritate publica, ONG-uri, coalitii, aliante, organisme, organizatii, isi aduce contributia transparenta in actul decizional al politicilor publice.
In comparatie cu alte proceduri de consultare, audierea publica ofera un cadru riguros si eficace de colectare a unui numar considerabil de opinii, puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul in dezbatere are impact.
Partile implicate intr-o sesiune de audieri publice au roluri bine definite care, pentru atingerea eficacitatii si eficientei procedurii, trebuiesc respectate dupa cum urmeaza:
 1. Comisia de Initiere a audierii publice.
Este organizatorul audierii publice. Alege tema de dezbatere si ofera publicului larg posibilitatea de a-si exprima opiniile legat de subiectul in cauza. Identifica grupurile de interese afectate de subiect si le invita la dezbatere. Este interesata sa colecteze cat mai multe opinii, pro si contra initiativei.
 1. Martorii. Reprezentanti de grupuri de interese care formuleaza o depozitie.
Orice persoana interesata in a-si expune punctul de vedere (depozitia) legat de subiectul supus dezbaterii, denumita in prezenta procedura, Martor. Acesta se va inscrie la audierea publica depunand in scris, la adresa specificata de Comisia de Initiere a Audierii, punctul sau de vedere intr-o formula sintetica de max. 3 pagini. Aceasta conditie obligatorie ii ofera posibilitatea de a se exprima public in cadrul audierii publice si a-si sustine opinia intr-o expunere de max. 5 min. timp specificat de organizator la inceputul evenimentului.
 1. Comisia de Experti a Audierii Publice.
Audierea publica asigura expertizarea opiniilor prezentate. Organizatorul isi identifica expertii necesari subiectului, fie din cadrul organizatiei proprii, fie experti independenti. Acestia au rolul de a colecta opiniile Martorilor si de a efectua sinteza depozitiilor acestora sub forma de raport. In timpul desfasurarii audierilor ei au dreptul sa puna intrebari clarificatoare martorilor.
 1. Mass media.
Are rol de observator in timpul desfasurarii audierii publice. Va consemna opinii ale martorilor si dupa audiere le poate lua interviu si/sau ii poate invita in emisiuni audio/TV. Va fi invitata ulterior la o conferinta de presa pentru prezentarea raportului sinteza al audierii completat cu recomandarile expertilor, document public pe care il va primi fiecare redactie in parte.
 1. Publicul interesat.
Orice cetatean interesat de subiect poate participa la audierea publica in calitate de spectator. Are rol strict de observator, in conditiile in care nu s-a inscris, in prealabil, ca Martor la Comisia de Initiere a Audierii.
Comisia de Initiere a Audierii va anunta public, prin mass-media, organizarea audierii publice, cu tema in discutie, data si locul de desfasurare, precum si adresa de unde se pot ridica materialele supuse dezbaterii si unde se pot inscrie ca Martori depunandu-si opiniile in scris.
Rezultatele audierii publice se concretizeaza printr-un raport sinteza, efectuat de Comisia de Experti, care cuprinde prelucrarea tuturor punctelor de vedere depuse de martori, toate opiniile colectate din mass-media ulterior audierii publice, sugestii si recomandari. Toate documentele scrise depuse de martori se vor regasi in anexa acestui raport. Rezultatele se vor face cunoscute, ulterior evenimentului, printr-o conferinta de presa, publicatia sinteza fiind transmisa martorilor, factorilor de decizie si mass-media.
Beneficiile utilizarii procedurii de Audiere Publica sunt:
 • se colecteaza un numar considerabil de opinii ale grupurilor de interese (scrise si orale), in timp scurt, intr-un cadru riguros organizat. (in doua ore se pot colecta 24 de opinii structurate si argumentate).
 • Rezultatele se concretizeaza intr-o publicatie sinteza cu pozitii majoritare si minoritare, recomandari si sugestii expert.

Comisia de Initiere a Audierii Publice (Comisia de Audiere).
 1. Identifica tema supusa dezbaterii.
 2. Pregateste "motivatia" alegerii temei supuse dezbaterii.
 3. Identifica grupurile de interese afectate.
 4. Pregateste o lista echilibrata a potentialilor martori.
 5. Organizeaza logistica desfasurarii audierii publice.
 6. Invita reprezentantii grupurilor de interese identificate, ca martori la audierea publica.
 7. Anunta public, prin mass-media, organizarea audierii publice, data, locul si orele de desfasurare. De asemenea asigura pentru cei interesati modul de contact pentru solicitare de informatii si proceduri.
 8. Identifica expertii necesari si constituie Comisia de Experti. Le ofera instructiunile de organizare si desfasurare a audierii publice si cadrul de lucru pentru pregatirea raportului sinteza expert.
 9. Defineste procedura de desfasurare a audierii martorilor (max. pagini scrise, max. de minute acordate depozitiei orale)
 10. Asigura cadrul de colectare al pozitiilor scrise depuse de Martorii inscrisi, anterior desfasurarii audierii publice.
 11. Intocmeste, pe baza colectarii depozitiilor scrise, lista desfasurator a depozitiilor orale ale martorilor.
 12. In ziua desfasurarii audierii publice, asigura organizarea salii in conformitate cu rolurile fiecarui actor (Comisia de Audiere, Comisia de Experti, Mass Media, publicul larg, etc.). Afiseaza la vedere lista desfasurator a depozitiilor orale. Asigura cronometrul de incadrare a Martorilor in timpul alocat depozitiei orale. Deschide, prezinta procedurile de lucru si inchide lucrarile audierii publice. Interventiile membrilor Comisiei de Audiere sunt pentru clarificare in concordanta si corelare cu cele ale Comisiei de Experti.
 13. Organizeaza multiplicarea raportului sinteza intr-un numar suficient de exemplare, avand grija sa fie anexate toate pozitiile scrise ale Martorilor.
 14. Organizeaza ulterior desfasurarii audierii publice, conferinta de presa pentru diseminarea rezultatelor.
 15. Distribuie raportul sinteza catre factorii de decizie, martori si mass-media.
Comisia de Experti.
 1. Se familiarizeaza cu tema stabilita de Comisia de Initiere a Audierii Publice.
 2. Primeste depozitiile scrise colectate de Comisia de Initiere a Audierii Publice.
 3. Se familiarizeaza cu procedurile de desfasurare a Audierii Publice
 4. Se prezinta la desfasurarea Audierii Publice.
 5. Primeste lista martorilor inscrisi pentru depozitii orale.
 6. Asculta si consemneaza puncte de vedere ale martorilor. Pune intrebari clarificatoare martorilor.
 7. Efectueaza ulterior desfasurarii audierii publice, raportul sinteza al audierii publice, structurandu-l pe opinii majoritare si minoritare. Asigura sugestii si recomandari in baza marturiilor scrise si orale si a reactiilor mass-media colectate de catre Comisia de Initiere a Audierii Publice ulterior audierii publice pe o perioada de o saptamana.
 8. Livreaza raportul sinteza, semnat, Comisiei de Initiere a Audierii, la data hotarata de comun acord.
Martorii.
 1. Iau contact cu Comisia de Initiere a Audierii, fie prin solicitare directa fie prin intermediul mass-media.
 2. Se inscriu ca Martori si preiau documentatia elaborata de Comisia de Initiere a Audierii care cuprinde tema supusa dezbaterii si procedurile audierii publice.
 3. Pregatesc depozitia scrisa, in limitele hotarate de Comisia de Initiere a Audierii.
 4. Depun depozitia scrisa la adresa indicata de Comisia de Audiere.
 5. Se prezinta in ziua desfasurarii audierii publice, la locul si la ora stabilita de Comisia de Initiere a Audierii.
 6. Verifica prezenta lor pe lista de desfasurare a audierii publice si isi asteapta randul pentru depozitia orala. In caz de neconcordanta in legatura cu lista se prezinta la secretariatul Comisiei de Audiere si isi prezinta observatiile pentru remediere, inainte de inceperea lucrarilor audierii publice.
 7. Isi depune depozitia orala in conformitate cu timpul acordat de Comisia de Initiere a Audierii.
 8. Raspunde la intrebarile Comisiei de Experti si ale Comisiei de Initiere a Audierii.
 9. Nu intra in polemici cu publicul sau cu mass-media.
 10. Are dreptul sa primeasca o copie a raportului sinteza efectuat de Comisia de Experti, ulterior audierii publice (aprox. 2 –3 saptamani).
Mass Media.
 1. Este invitata de Comisia de Initiere a Audierilor Publice sa participe la eveniment, prin comunicat de presa.
 2. Primeste un dosar de informare, care cuprinde documentele pregatite de Comisia de Initiere a Audierii cu privire la tema in dezbatere, procedurile audierii publice si lista martorilor inscrisi.
 3. Este observator pe tot parcursul desfasurarii sedintei de audieri publice. Poate consemna anumite opinii exprimate, dar nu poate pune intrebari. In schimb poate sa solicite martorilor semnificativi interviuri sau sa-i invite la talk-show-uri dupa finalizarea audierilor in afara salii de audiere.
 4. Este invitata ulterior audierilor, prin comunicat de presa, (in termen de aprox. 2-3 saptamani), la o conferinta de presa pentru prezentarea raportului sinteza efectuat de experti. Un exemplar al raportului va fi trimis catre fiecare redactie media.
Nota.
Contributia mass-media, ca parte a societatii civile, va fi consemnata in raportul expert in functie de gradul de mediatizare si multiplicare a colectarii opiniilor (prin sondaje, interviuri si/sau talk-show-uri) dupa desfasurarea audierilor publice timp de 7 – 10 zile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu