AUDIERE PUBLICĂ - MOTIVAŢIE

- Anina (germană Steierdorf-Anina, maghiară Stájerlakanina) este un oraș în județul Caraș-Severin, Banat, România. Are o populație de 7010 locuitori. Se situează în inima munților Aninei. Este un oras preponderent minier, care s-a dezvoltat în jurul exploatărilor de huilă. În perioada de după 1989, a înregistrat un puternic regres economic.

- Pe data de 14 ianuare 2006, in urma unei grave explozii ce a avut loc în cadrul S.C. Miniera Banat S.A. Anina, la peste 1000 m adancime, guvernul Romaniei a pus capăt anilor de expoatare miniera.

- In ciuda promisiunilor guvernamentale ce vorbeau despre proiecte de ralansare economica a zonei si crearea de alternative viabile pentru preluarea fortei de munca, nu sa intamplat nimic in acest sens. Saracia locuitorilor a devenit un mod de viata iar singura solutie pentru supravietuire a constat in migratia locuitorilor in alte zone din tara sau din Europa.

- Odata cu inchiderea minei au incetat si activitatile desfasurate pe orizontala, respectiv transportul feroviar al materiei prime si a carbunelui pe calea ferata Anina - Oravita - Bazias, trasnportul fluvial, transport auto, comert, service minier, servicii, etc.

Cauzele acestei situatii: 

- Localitate monoindustrială cu încetarea activităţii principale –mineritul - din 2006;
- Închiderea minei în 2006 a dus la disponibilizarea unui %  important al populaţiei ocupate;
- Incintele miniere sunt aflate  într-o stare avansată de degradare;
- Lipsa unor agenţi economici strategici (de dimensiuni mari);
- Rata şomajului foarte ridicată;
- Lipsa concurenţei reale în  domeniul atragerii forţei de  muncă calificată;
- Nivelul scăzut de calificare al populaţiei;
- Exodul tinerilor şi îmbătrânirea populaţiei (depopularea);

- Numarul redus de investiţii  locale;
- Lipsa unităţilor bancare care sa asigure finantarea micilor intreprinzatori;
- Iniţiative locale reduse din rândul populaţiei;
- Imposibilitatea practicării  activităţilor agricole;
- Interes scăzut din partea  agenţilor economici faţă  de problemele sociale din  comunitatii;
- Lipsa unor proiecte care sa angreneze comunitatea in dezvoltarea comunităţii;
- Slaba dezvoltare a sectorului de servicii (chiar si cele publice);
- Modificări legislative frecvente;
- Spaţii de cazare şi servicii  conexe, necesare pentru ca turismul sa devina o alternativa economica viabila, insuficiente şi  slab dezvoltate
- Nu există spaţii de  agrement amenajate;
- Lipsa potenţialilor investitori într-un domeniu nou precum turismul într-o fostă localitate monoindustrială;
- Lipsa personalului calificat în acest domeniu şi costuri ridicate pentru angajarea lui din afara localităţii;
- Refractaritatea la schimbare si persistenţa tradiţiilor într-un oraş monoindustrial, vechi de mai bine de 200 de ani;
- Posibilităţi reduse de angajare;
- Dezvoltarea necorespunzătoare a turismului de nişă în zonă;
- Lipsa unei politici privind acţiunile de conservare a obiectivelor turistice din zonă;
- Lipsa unor materiale de  promovare a oraşului şi a  împrejurimilor;
- Nivel redus de educaţie  a turiştilor în vederea  practicării Ecoturismului;
- Căi de acces neamenajate spre obiectivele turistice;
- Numărul redus de IMM-uri în  domeniul turismului;
- Din punct de vedere al cooperarii teritoriale nu există încă nici o localitate din UE înfrăţită cu oraşul Anina;
- Nu sunt oficializate relaţiile bilaterale de colaborare între oraşul Anina şi localităţile şi organizaţiile din Austria şi Germania;
- Politica banilor cheltuiti pentru promovarea turismului printr-o sigla, respectiv frunza, pe fondul lipsei de sustinere financiara a patrimoniului turistic, cultural, istoric  si natural, anuleaza orice interes fata de  aceste adevarate monumente turistice care combina atat elemente de istorie industriala, traditii si peisajele naturale superbe, cum este cazul Anina;

 Consecintele nerozalvarii acestei situatii:
- somaj foarte ridicat;
- cheltuieli cu asistenta sociala foarte ridicate;

- precaritatea serviciilor de educatie si sanatate;
- incapacitatea de a face fata concurenţei, în atragerea investiţiilor,
  facute de zonele cu profil asemănător;
- dezvoltarea fenomenului migrationist,  în special a tinerilor, către  
  zone  mai dezvoltate economic;
- natalitate în scădere şi scăderea populaţiei active;
- depopularea  masiva ;
- probleme sociale în creştere;
- imposibilitatea platii serviciilor asigurate de administratia locala si  
  inchiderea unor societatilor ce asigura aceste servicii;
- număr tot mai mic de turişti care îşi petrec timpul în oraş si in
  zonele limitrofe acestuia (din cauza locurilor de cazare inadecvate
  si a numarului redus al acestora);
- investiţii reduse în activităţi  iniţiere şi dezvoltare a afacerilor în  
  domeniul Turismului;
- inchiderea liniei ferate Oravita – Anina, cu potential turistic si
  economic deosebit, situatie ce a-r reduce mult interesul fata de
  aceasta zona a Banatului Montan.
-  etc.
Solutii de rezolvare:

Relansarea vieţii socio-economice şi dezvoltarea armonioasă a localităţii Anina este conditionata de interventia ferma pentru creearea unor conditii favorabile obiectivului respectiv:
Interventiile se poate face de la urmatoarele nivele de competenta:
1. Ministerul Transporturilor:
- Reabilitarea Caii ferate Anina – Oravita si pastrarea acesteea in
  circuitul turistic si economic;
- renovarea şi modernizarea gării CFR din Anina.

2. Consiliul Judetean Caras Severin:
- Sprijinirea, cu prioritate, a initiativelor private care au in vederea valorificarea superioara a resurselor naturale, precum si folosirea liniei de cale ferata Oravita – Anina pentru activitatile de transport proprii.
- Modernizarea drumurilor de legătură cu toate localităţile componente şi aparţinătoare, precum şi către obiective de  interes turistic
- Reabilitarea şi modernizarea drumului de legătură dintre Steierdorf  şi Marila inclusiv instalarea de parapeţi de protecţie şi a semnalizării  corespunzătoare;
- Valorificarea obiectivelor turistice naturale pentru activităţi turistice: lacuri, peşteri, formaţiuni geologice, chei, cascade, mine, dar şi a faunei şi florei specific  locale (pliante, centre de informare, amplasarea unui mic muzeu botanic etc.).

- Reabilitarea acceselor şi marcarea traseelor spre obiectivele  turistice şi  parcurile naţionale din zona Anina;

- Amenajarea unor pârtii pentru practicarea sporturilor de iarnă;

- Infiinţarea unui Muzeu al Mineritului.3. Consiliul Local al orasului ANINA:

- Sprijinirea, cu prioritate, a initiativelor private care au in vederea valorificarea superioara a resurselor naturale, precum si folosirea liniei de cale ferata Oravita – Anina pentru activitatile de transport proprii;
- Oferirea unor facilităţi sau reduceri în vederea atragerii si dezvoltarii mediului de afaceri (reducerea chiriilor, a concesiunilor, posibilitatea cumpararii spatiilor sau a terenurilor la preturi atractive, întocmirea actelor necesare într-un timp cât mai redus de către autorităţile  locale abilitate, etc.);
- Amenajarea, in parteneriat cu Consiliul Judetean, corespunzătoare a drumurilor turistice şi a potecilor spre  lacul Buhui, Grota Buhui, Şaua Cuptoare, Oraşul Nou, lacul Marghitaş şi a  altor obiective care pot constitui puncte de interes pentru turismul cinegetic  şi botanic din zonă.
- Reabilitarea obiectivelor turistice de la  nivelul localităţii
- Refacerea şi modernizarea Ştrandului de la Anina;
- Concesionarea, vanzarea, in vederea reabilitarii, spaţiilor de cazare existente şi atragerea în circuitul turistic a unor clădiri în prezent neutilizate;
- Dezvoltarea de parteneriate  transfrontaliere, găsirea de noi parteneri în domeniul economic - social - cultural,  în  afara graniţelor României;
- Proiecte comune, in parteneriate public privat, pentru renovarea şi restaurarea clădirilor de patrimoniu şi a monumentelor;
- Iniţierea unor programe turistice transfrontaliere cu parteneri din Serbia;
- Realizarea unor acţiuni comune de promovare a activităţilor economice (târguri, expoziţii, misiuni economice);
- Promovarea oportunităţilor  turistice existente şi integrarea acestora în circuitul turistic naţional;
- Realizarea şi editarea unui ghid turistic al oraşului Anina şi a zonelor  învecinate care să conţină atât un scurt istoric al localitatii, cât şi punctele de interes pentru turişti, atât atracţii naturale, cât şi industriale sau aparţinătoare patrimoniului local;

4. CLDPS – Caras Severin, Inspectoratului Scolar si AJOFM CS: 

-  Incurajarea obţinerii unui nivel cât mai ridicat de instruire;

-  Asigurarea unei concordanţe între oferta de formare profesională oferită de sistemul de învăţământ şi cererea de competenţe de pe piaţa forţei de muncă;

-  Incurajarea constituirii de parteneriate între sistemul educaţional şi mediul de afaceri în vederea asigurării condiţiilor propice pentru instruirea practică a elevilor;

-  Furnizarea de formare continua in activitati de antreprenoriat, sau pentru alte activitati economice specifice zonei.

Solutii fezabile urgente:

- Reabilitarea Caii ferate Anina – Oravita si pastrarea acesteea in circuitul turistic si economic;
- renovarea şi modernizarea gării CFR din Anina;
- Sprijinirea, cu prioritate, a initiativelor private care au in vederea valorificarea superioara a resurselor naturale, precum si folosirea liniei de cale ferata Oravita – Anina pentru activitatile de transport proprii;


Motivatie:

Aceasta linie ferata este vitala pentru promovarea turismului in zona. Mentinerea in stare de functionare a liniei ferate Oravita – Anina, in paralel cu  amenajarea muzeelor miniere si cu dezvoltarea unor activitati economice ce implica si transportul materiei prime si a produselor realizate pe calea ferata respectiva , ar creea contextul favorabil dezvoltarii rapide a turismului avand in vedere faptul ca factorul natural al reliefului este favorabil acestei dezvoltarii.
In acest moment exista un interes declarat si nedisimulat din partea unei societati comerciale multinationale (Globernica SA) interesata de exploatarea superioara a masei lemnoase din zona si de constructia unei uzine electrice pe baza de biomasa! Dezvoltarea acestor investitii sunt conditionate de garantii privind mentinerea in functiune a liniei ferate Oravita-Anina, necesare pentru transportul materiei prime si a produselor finite rezultate din procesul de productie.
Cantitatea de produse estimata a fi transportata pe calea ferata de la Anina catre Oravita este de aprox 160000 tone /an
160000 :  253 zile lucratoare = 632 tone/zi
Pe langa transportul de marfuri aceasta linie ferata deserveste si componenta turistica a economiei ea servind in acest fel si la promovare a potentialului turistic din zona! Prin introducerea liniei de cale ferata ORAVITA – ANINA in circuitul industrial si turistic, se asigura si sustenabilitatea acesteia.

Actiuni de promovare avute in vedere:

1. Campanie strangere semnaturi de sustinere:

Perioada: 20-23. 09. 2013
Locatii: ANINA; ORAVITA; RESITA
Intrebare: Sustii reabilitarea caii ferate Oravita – Anina si pastrarea ei in circuitul economic?

2. Audiere publica:
Data: 27.09.2013
Locatia: Sala sedinte din Palatul Administrativ al Consilului Judetean CS.
Depunerea depozitii scrise: incepand cu data de 15.08.2013 la adresa de email: filialacs@cartel-alfa.ro

Intrebari la care trebuie raspuns in cadrul depozitiei:
1. Este nevoie de pastrarea in stare de functionare a liniei ferate Oravita – Anina?  De ce?
2. Cum poate aceasta cale ferata sa contribuie la  dezvoltare economica si implicit la crearea de locuri de munca?
3. Ce tip de decizii si competente sunt necesare pentru reabilitarea si functionarea acesteea in conditii de siguranta a circulatiei! Cine trebuie sa faca acest lucru?
4. Considerati functionarea caii ferate Oravita – Anina suficient de importanta pentru o mobilizare a intregii structuri sociale din CS in vedera sustinerii acestui deziderat?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu